bncon
Bootstrap Slider

Chứng nhận Iso

CHỨNG NHẬN ISO: Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Chứng nhận Iso 9001:2015

Ngày chứng nhận: 24-12-2020

Mục đích: để thúc đẩy sự phát triển của công ty về các vấn đề tiêu chuẩn hàng hóa, nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm nhằm tạo được niềm tin đối với khách hàng, nâng cao hiệu quả làm việc trong nội bộ công ty, xây dựng các quy trình và cơ cấu làm việc một cách bài bản, đặc biệt có cơ hội tham gia vào thị trường quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.