Hình thức thanh toán

>Chính sách vận chuyển

>Chính sách đổi trả hàng

>Hình thức thanh toán 

>Hỗ trợ trực tuyến 

>Chính sách bảo mật

Thu tiền mặt hoặc chuyển khoản

1. Thanh toán tiền mặt cho người giao hàng: 

Nếu địa điểm thanh toán cũng là địa điểm giao hàng, nhân viên chúng tôi sẽ thu tiền ngay lúc giao hàng.
- Trường hợp địa điểm thanh toán không là địa điểm giao hàng, nhân viên chúng tôi sẽ thu tiền trước khi giao hàng. 
- Đối với các địa điểm giao hàng ở ngoại thành TPHCM và các tỉnh, chúng tôi sẽ giao hàng sau khi nhận được tiền hoặc thông báo nhận tiền. 

2. Chuyển tiền bằng tài khoản.

1. Chuyển khoản vào TK: Lê Thị Thùy Số TK: 19020361340010 Tại Ngân hàng Techcombank CN Trường Chinh - TP. Hồ Chí Minh

2. Chuyển khoản vào TK: Nguyễn Anh Quốc Số TK: 7487387 Tại Ngân hàng ACB - PGD Nguyễn Oanh - TP. Hồ Chí Minh

3. Chuyển khoản vào TK: Nguyễn Anh Quốc Số TK: 060111928188 Tại Ngân hàng Sacombank - PGD Thạnh Lộc - TP. Hồ Chí Minh