Quan hệ cổ đông

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SJK

Văn phòng đại diện Miền Nam:

Địa chỉ : 15/25, Đường Thạnh Xuân 25, Khu Phố 7,  Phường Thạnh Xuân, Q.12, HCM, VN.

 
 
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SJK