Quan hệ cổ đông

Công Ty Cổ Phần SJK Hà Nội

Địa chỉ: 432 Dục Tú, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần SJK Hà Nội