Quan hệ cổ đông

Công Ty Cổ Phần KT XD SJC

Văn phòng đại diện Miền Nam:

Địa chỉ : 15/25, Đường Thạnh Xuân 25, Khu Phố 7,  Phường Thạnh Xuân, Q.12, HCM, VN.

Công Ty Cổ Phần KT XD SJC