Địa chỉ: Thửa Đất Số 182, Tờ Bản Đồ Số 2, Tổ Dân Phố Bãi Giếng 1, TT. Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa, VN.

Công Ty Cổ Phần SJK Miền Trung